Alternativkultur Ambassaden

"I don´t like you " - PP7 Gaftzeb


AkA är ett försök att freda rak kommunikation i en allt mer förställd och flyktig tid. En social sammanslutning vilken arbetar för att skapa utrymmen för oss själva och andra som tröttnat på att okritiskt och leende skåla sig genom livet. Genom labelverksamheten och lågprofilerade, närvarande och nyktra aktiviteter strävar vi mot ett klimat där kulturen återkopplar till livet istället för att fly ifrån det. Det handlar om hjälp till tid och möjlighet att känna efter och reflektera.
Denna sida fungerar som ett arkiv där vi dokumenterar vad vi gjort och varför. Vill man ha info om kommande aktivitet och nyheter bör du ansluta dig till akultur.org´s nyhetsbrev.


  • aktiviteter
  • produktion
  • organisationen
  • länkar

  • aka@akultur.org

    598