Kollektiv skivlyssning


000617

Neurosis "Times of Grace" CD

Tribes of Neurot "Grace" CD

"Active listening is required to fully experience the multi-directional effects of this sound recording."

- Infoblad från Tribes of Neurot "Grace"

Den allmänna trenden går mot ett allt mer skvalbetonat musiklyssnande utan krav på substans eller tekniskt god kvalité. Oftast fungerar musik endast som utfyllnad och fond till disken eller rasslar obestämt i bakgrunden på ditt favoritcafé. Spänstig o fullvärdig musik reduceras ned till platta mp3:or vilka sedan avlyssnas genom skraltiga och undermåliga PC-högtalare.
Otäcka, degenererande tendenser såsom denna lägger ofta grunden för spännande reaktioner, symbiosalbumen "Times of Grace" och "Grace" kanske är sådana. Tanken med de två skivorna är att de når sin optimala potential spelade synkront via fyra kanaler (2xstereo). Detta till trots fungerar skivorna utmärkt som fristående verk.
Neurosis och Tribes of Neurot är i stort sett samma skara musiker, Tribes of Neurot har växt fram ur Neurosis och fungerar som ett forum för de musikaliska idéer vilka inte riktigt ryms inom Neurosis ramar. "Grace" spelades in efter "Times of Grace" och är uppbyggd för att exakt följa flödet, dynamiken och stämningarna på "Times...".


Denna gång har vi låtit en av de besökande skriva rapporten från själva arrangemanget.

Skyndade iväg till Globen till kl. 21. Där hade man riggat upp 4 st. högtalare i varsitt hörn av det lilla rektangulära rummet. Bord och stolar sattes fram och kvällen inleddes med fika. Aka bjöd på thé och kaka, Lollo på hemgjorda bullar. Det var trevligt och gemytligt. Fler personer anlände och så småningom var vi ca. 15 stycken. Klockan närmade sig 22 och rummet rensades på fikabord. Kvällens huvudaktivitet utannonserades: Synkron uppspelning av de två skivorna "Times of Grace" av Neurosis och "Grace" av Tribes of Neurot (ett sidoprojekt för medlemmarna i Neurosis), som är skräddarsydda för att spelas upp samtidigt.
Man släckte ljuset och vevade ner gardinerna så att det blev så pass mörkt att koncentrationen på musiken underlättades. En del placerade sig på filtar på golvet, andra satt på stolar mitt i rummet.
Så sattes musiken igång. I den ena diagonala riktningen i rummet kunde man höra Neurosis tunga, men ändå omväxlande och kraftfulla rock. I den andra riktningen hördes de mera fantasifulla elektroniska partierna från Tribes of Neurot. Musiken från de fyra högtalarna sammansmälte till en spännande helhet och man upplevde det som en och samma ljudvärld, där partier med dominans av kraft och energi från de tunga riffen på rockskivan backades upp och avlöstes av intressanta, ömsom spöklika, ömsom lyriska elektroniska partier. Tankarna vandrar iväg till sån här musik, man gör en resa i tankar och känslor, olösta frågor från privatlivet kan dyka upp och pocka på uppmärksamhet och ibland kan musiken fungera som meditation.
Rapportören, som ej är speciellt stor vän av tunga rockriff i hårdrocktappning, uppskattade mest de friare partierna, men även helheten som en kamp och balans mellan de två uttrycksformerna.
Ljudnivån var bra. Ljudkvaliteten var i stort sett bra, möjligtvis hördes ett visst skaller i diskanten under vissa partier. Musiken rullade drygt en timme. Några avvek i början av spelningen, vi andra hade en stor musikstund och höll ut till slutet. Slutet kom lite plötsligt och oväntat, man hade vant sig vid denna speciella ljudvärld med sin påtagliga balans mellan kraft och fantasi. Rapportören satt ensam kvar på sin stol vid skivornas slut och ångrade placeringen, det hade nog varit bekvämare på en filt eller madrass på golvet.
När ljuset tändes sträckte man lite yrvaket på sig från olika håll på golvet. Vi samlade ihop oss för en liten analys av spelningen. De flesta verkade nöjda. Några betonade att de speciellt uppskattat Tribes of Neurot - delen med sin friare struktur och haft lite svårare för den mera formbundna delen med sina tunga riff.
Sammantaget var man överens om att det varit en trivsam kväll med en spännande musikupplevelse.
Sedan började diskussionen om en fortsättning. Det verkade finnas ett stort intresse för att träffas fler gånger och lyssna på skivor / band eller att alternativt anordna ngn form av live-uppträdande under samma gemytliga former som denna kväll. Intressanta idéer framfördes om ett planetarium som alternativ lokal och uppspelning av elektroakustisk musik. Efter Tommys ankomst diskuterades möjligheten att göra det hela till en studiecirkel. Därvid slutade också diskussionen med att AkA´s inre krets klargjorde att man måste ta sig en funderare på detta. Som vanligt städade man upp i lokalerna tillsammans.
Vid eftersnacket på gården fortsatte man ivrigt diskutera en fortsättning och AkA försäkrade att man ska tänka igenom saken. På det hela taget var det en mycket lyckad kväll.


aka / aktiviteter

aka@akultur.org