Elektromusikalisk afton (III)


040102 kl. 21.00 - 23.00

Formell information / promotion

AkA´s tredje Elektromusikaliska afton förlöpte förhållandevis väl. Tyvärr dök inte Andreas Andersson upp för att spela vilket gjorde att publiken gick miste om en kompetent och egensinnig musiker. De övriga medverkande skötte sig dock överlag väldigt bra och musikaliskt var det en stor upplevelse med mycket att upptäcka i de flytande ljudsjoken.
Från inledningens pulserande susbas byggdes en grårökig fjärran industrifond upp vilken övergick i en vassare, mer brusorienterad ambient på AM-bandet som uppbackades av stora elektroniska klanger och mumlande röster. Vidare gick musiken in i mer formlös och utsmetad rytmik i och bakom dova mattor och ringanden för att återgå till de inledande industriella landskapen, denna gång mer elektrifierade och aggressiva i klangen. Efter ett lugnare parti av bandade flöjter, mjukare maskinrytmer och allmänt meditativa ljud kärvar ljudbilden ihop i friktionsfylld noise för att sedan plana ut och avsluta svalt och glest.
I förhållande till det massiva och kvävande ljudbombardemang som uppstod vid föregående Elektromusikaliska afton var detta mer nyansrik och ickeforcerad musik. Detta lär tillskrivas en känslighet och lyhördhet som musikerna visade gentemot varandra. Utrymme gavs och en aktiv reflektion över var och ens plats i ljudbilden förhindrade att allt spårade ur i ett blint överröstande av varandras musik.
Trots att musiken denna kväll var väldigt givande fanns det smolk i bägaren. När 30 personer klämmer in sig på Globens lilla scen försvinner den familjära men samtidigt kärva känsla som skall prägla ett AkA-arrangemang. Det var helt enkelt för mycket folk för att kunna slappna av och mer ogarderat möta musiken. Lägg därtill den klara subkulturella uniformeringen hos vissa delar av besökarna och ett minus måste föras in i ett i övrigt fint protokoll.

Är du intreserad av att ta del av musiken från aftonen kan den beställas på två CD-R skivor för priset av skivorna, konvolut och porto. Kontakta AkA via mail för vidare information.

Bilder från aftonen.


aka / aktiviteter

aka@akultur.org