Dala Demokraten 991208


Anonym Poesi av AKA

FALUN Kulturgruppen AKA (Alternativ Kultur Ambassaden) i Falun gav nyligen ut ett häfte med namnet Anonym Poesi. Ingen av dikterna är undertecknade med författarnas namn. På kulturgruppens hemsida kan man läsa att anonymitetspolicyn är en reaktion på den intolerans som visas dem som vågar uttrycka sig och stå för något. AKA hoppas även att anonymitetspolicyn gör att man slipper poeter med utslagna armar som skriver enbart för att hävda sitt eget ego. De som vill framstå som besvärliga och mörka bara för att väcka sympatier från sin omgivning.


aka / organisationen / pressen

aka@akultur.org