Dalabygden 010208


Svart lördag varje månad på "De förtappades café"

FALUN. - Musikindustrin känns som en stödtrupp till hjärntvättning av folk i allmänhet. Att trycka in folk i olika fack. Göra så att alla ser likadana ut och lyssnar på samma musik. Sådant vill vi motarbeta, säger Jari Huotari, som är en del av AkA - Alternativkultur Ambassaden. Jag träffar honom på Falu Stadsbibliotek där han tillsammans med Daniel Jonsson och Alf Sjöstrand förklarar vad AkA står för.

Föreningen AkA bildades år 1997 med syftet att erbjuda alternativa kulturupplevelser till det alltmer kommersialiserade utbud som finns idag.
- Vi var några stycken som inte hittade någonstans där vi kunde uppleva den musik vi ville ha, så vi gick ihop och försökte hitta alternativ, förklarar Daniel Jonsson.
Föreningen, som så småningom engagerade ett tjugotal medlemmar började arrangera olika kulturevenemang. De hyrde in sig i Ungdomens hus i Falun och tog ibland dit lokala, alternativa band och anordnade poesikvällar. De började även ge ut ett eget fansin och tillverka egna musikkasetter. Så småningom började dock föreningen falla samman. Medlemmarna slutade engagera sig och förlitade sig istället på att det lilla antal medlemmar som utgjorde kärnan i föreningen skulle ta hand om allt.
- Vi kände att vi inte kunde ha det på det viset så vi upplöste föreningen. Idag är AkA istället en löst sammanhållen organisation med en kärna på tre personer, förklarar Daniel Jonsson. Fortfarande ordnar de olika arrangemang men istället för att hålla till i Ungdomens hus lånar man numera lokaler av IOGT.

Farligt monopol
Vid Lucia förra året var AkA med och anordnade kulturarrangemanget Särimner på Falu Stadsbibliotek. De satte även själva upp en pjäs under kvällen, en industriopera kallad "Maskinens väsen" med Jari Huotari och Staffan Fredelius som huvudförfattare.
- Pjäsen handlar om en mans ångest över industrisamhället och tvånget att arbeta. Han försöker ta kontakt med samhället men misslyckas. Han börjar se upp till maskinerna alltmer och drivs in i en personlighetskris som resulterar i att han slutligen bygger om sig själv till maskin, förklarar Jari Huotari.
AkAs arbete består till största delen av att påpeka det farliga med ett kuturmonopol. Att en liten klick ekonomiskt kompetenta människor styr vad man ska lyssna på är ren idioti. Man måste våga följa sina egna känslor och man måste framför allt tillåta sig att ha egna åsikter.
- Vi vänder oss emot platt kommersialism och ser till att få engagemang i musiken. På våra arrangemang är musiken i fokus, det är inte som på andra ställen där musiken enbart utgör en fond mot vilken man super och stojar, förklarar Daniel Jonsson.
Påpekas bör i detta sammanhang att AkA inte utgör någon organisation med en ideologi som de prackar på sina medlemmar utan man är en samling människor med egna åsikter som man kan ventilera med varandra.
- Det som för ihop folk i AkA är viljan att uttrycka sig. Vi samlas ibland och sitter och surar och är bittra på samhället och kommer med förslag till ändringar, förklarar Daniel Jonsson.

Svart lördag
Man försöker även etablera sig på internet för att kunna föra ut sitt budskap. Detta görs bland annat genom en mailinglista där folk kan vara med och uttrycka sina åsikter.
- Vi försöker även träffas ibland på De förtappades café på Globen, IOGT-lokalen, förklarar Alf Sjöstrand. Där anordnas en svart lördag varje månad med till exempel musik, fika och diktläsning på agendan. Dit kan vem som helst komma för att träffa människor och ge uttryck åt sina känslor på olika sätt. Bland annat finns det kritor utlagda på varje bord så att man kan rita på de vita bordsdukarna, annars är det en bra idé att bara gå runt och prata med folk.
- På De förtappades café är stämningen alltid öppen och avslappnad och man kan prata med vem som helst utan eftertänkligheter, menar Jari Huotari. AkA vill gärna göra Globen till en kulturell samlingsplats där ingen tvingar på en åsikter eller värderingar och där inga förväntningar ställs. En oas i vårt flockartade, kommersiella samhälle där man kan få vara sig själv helt enkelt.

Victoria Eriksson


Jari Huotari, Daniel Jonsson och Alf Sjöstrand ingår i AkA - Alternativkulturambassaden.

Foto: Victoria Eriksson


Releasepicnic i parken är bara en av de många tillställningar som arrangeras av AkA.

Foto: Anders Håkansson

URL till Dalabygdens on-line artikel:
http://db.sveagruppen.se/db/artiklar/0603.shtml


aka / organisationen / pressen

aka@akultur.org