Falu Kuriren 981013


Kulturens riddare

De styckar radioapparater, publicerar poesi och ordnar obskyra konserter utan något som helst vinstsyfte. Medlemmarna i AKA - Alternaivkultur Ambassaden - kämpar mot likriktning inom kuluren. På lördag firar de ettårsjubileum.

AKA är ett föreningsnamn som för många säkert lämnar ett tveksamt frågetecken bakom sig. Men tidningen har träffat Daniel "Dusa" Jonsson, den tjugoårige ordföranden i AKA och han reder ut begreppen.

* Alltså, vad är AKA för slags förening?
- En oberoende kulturförening med syfte att lyfta fram och exponera kultur som inte får utrymme inom den etablerade kultursfären. AKA har en konvetionell uppbyggnad och grundar sin verksamhet på att medlemmarna jobbar aktivt vid arrangemangen. Vi är inte en förening som jobbar för medlemmarna utan är istället utåtriktade i vår verksamhet.

* Finns det ett behov av det AKA sysslar med i länet?
- Definitivt ja. När man ser vad för slags kultur folk blir matade med är det oftast samma likriktade smörja. Kulturen måste vara ett givande och tagande, inte bara en envägskommunikation. Det gäller att presentera alternativ till den etablerade popkulturen som bara passiviserar genom att ständigt bekräfta sig själv, säger Dusa.
- För att bryta resignationen kan man kasta in nånting som får iakttagaren att själv ställa sig frågan om vad allt egentligen handlar om. Kulturen berikar människors liv, skapar ökad förståelse och har en harmoniserande funktion i samhället. Den kommersiella skräpkulturen motverkar däremot den kulturella integrationen människor emellan.

* Vad har ni gjort för att nå ut med er verksamhet till ungdomar?
- Förutom arrangemangen hade vi en filt under FFF där vi spelade samt sålde alternativ musik och såg alternativa ut. Dessutom hade vi dagligen manifestaioner för att belysa vad vi tycker är viktigt, berättar Dusa.
- Vad vi starkast visade vårt missnöje mot var de kommersiella radiokanalerna, vilka vi ser som en av stommarna i en allt mer homogen och ansiktslös ungdomskultur - passiviserande och på gränsen till fördummande. Bland annat klövs en radio som spelade Energy mitt itu med ett spett under rituella former. En MixMegapl-tshirt brändes också upp. Vi har kvarlämningarna på vårt kontor till allmänt beskådande, flinar han förnöjt och stryker sitt skägg.

* Hur har responsen varit?
- Positiv för det mesta, men det finns alltid folk som ifrågasätter vad vi håller på med. Det är i sin tur ett bra tecken på att alla inte bara hänger med utan istället har egna åsikter. Manifestationerna till exempel gav en blandad reaktion.

* Några planer för framtiden?
- Lördagen den 17 oktober är det ettårsjubileum av vårt första arrangemang på Valhall i Falun. Vi har även osäkra planer på att arrangera en konsert med bandet Seven Trees framöver.

Björn Häggberg


FAKTA/Alternativkultur Ambassaden
Ideel förening, bildades för cirka ett år sedan för att främja alternativ kultur och dess utövande i alla former.
Har cirka tjugo medlemmar i trakten kring Falun.
Nyligen fick AKA ett rum till kontor av Valhall Ungdomens hus, men är ingen underavdelning utan en helt oberoende förening.
Förutom sina arrangemang ger AKA även ut ett fansin med blandat innehåll, skrivet av medlemmarna.
För mera information, http://altkultamb.home.ml.org

Behövs det speciella föreningar för "alternativ kultur"?

Henric Hedberg, 18:
- Om det kostar kommunen pengar tycker jag det finns viktigare saker att stödja.

Hanna Radomski, 18:
- Ja, jag tror det är farligt när kulturen är uppköpt.

Klara Morawski, 15:
- Ja, därför att annars är det svårt för dem som håller på med alternativ kultur att få ut sitt budskap.


aka / organisationen / pressen

aka@akultur.org