FFF-flyer 2001


Denna flyer skrevs till Falun Folkmusik Festival 2001 och delades ut på gatorna under festivaldagarna.
Under en av våra rundor stötte vi på självaste festivalgeneralen, eller FFF AB's VD, Hans Hjorth. Vi försökte ge honom ett papper men han förklarade att sånt här hade han inte tid att läsa trots att vi sade att det var av yttersta vikt att just han tog emot ett. Han fortsatte att gå och vi sprang efter, viftande med papperet och trugandes att han skulle ta emot det. I frustration erbjöds han en femkrona om han tog papperet och läste det. Han vägrade och gick in genom festivalens grindar.
Dagen efter sökte AkA upp Hans på festivalkontoret och lämnade i hans hand ett kuvert innehållandes en flyer. Ytterligare ett kuvert adresserat Hans Lindkvist lämnades på Falu Kurirens redaktion.


Falun Folkmusik Festival (FFF).
Det finns många skäl att kritisera det alltid så populära FFF, från att ha varit en spontan och livfylld folkfest har den nu så populära svenska smygnyliberalismen brutit sig in och vänt det hela till ett relativt själlöst handelsjippo. Som tidsandan bjuder har organisationen ombildats från ideell förening till ett vinsthungrande aktiebolag, i år beräknar Falun Folkmusik Festival AB omsätta runt 6,5 miljoner kr. En vinst som förmodligen gläder bolagets aktieägare, stora intäkter till FFF innebär många och penningstarka besökare, besökare som inte bara lägger pengar på biljetter och öl. En av de större aktieägarna är Framtid Falun, en ekonomisk förening bestående av "lokala näringsidkare och företag", dessa näringsidkare är de som gnuggar händer då staden invaderas av hitresta besökare som behöver en hotellsäng för natten. De fröjdas när folk i stress och hets mångdubblar McDonalds hamburgerförsäljning i ett par dagar. Tjatet från barn, överväldigade av färger och stoj i marknadsstånden, bryter ned föräldrars ifrågasättande av vad som är värt att konsumera. Kan man handla meningslösa fågelvisslor och plasthalsband åker plånboken även upp då tjatet kommer igång utanför Pressbyrån eller Gift shop och ungarna vill ha en rasslig nyckelring i plast eller en ny laddning Pokémon-kort. Från multinationella giganter och lokala storföretag till den minsta tobakshandlaren, alla ler de i smyg och prisar oss enfaldiga konsumenter. Det spelar heller ingen roll vad som konsumeras, det behöver inte vara något "etno" som en bongotrumma eller en mexikansk poncho, huvudsaken är att det konsumeras. Chansen är dock liten att något genuint kulturellt eller folkmusikrelaterat säljs då plasthalsband o t-shirts med idoltryck, alternativt gubbtryck i stil med "100% svensk Ölmage!!!" verkar vara mer attraktivt för den folkmusikintresserade festivalbesökaren om man ser till försäljarnas utbud. Man frågar sig vilka som är torgknallarnas målgrupp, och hur många som letar sig ner i centrum enbart för att kroglivet expanderar ända ut på gatan och svinfylleriet blir legitimt, för såväl vuxna som för barn.
Många har höjt röster och klagat kring det ökande supandet bland ungdomar i anslutning till festivalen. Skadegörelsen på Kristinekyrkans kyrkogård var det mycket liv om i lokalpressen för ett par år sedan, lösningen blev att spärra av stora delar av kyrkogården med stängsel. Ingen verkar ha satt det i samband med avspärrningen av festivalområdet och därmed utestängandet av den inte så ekonomiskt gagnade delen av allmänheten från läroverksparken. Är man 14 år och saknar inkomst har man inte så många alternativ än att driva omkring i Kronbergs parken eller på kyrkogården om man ändå vill vara någorlunda nära festivalstämningen. De vuxna som finns på stadens gator under festivalen är i regel berusade, de som inte kommit ner på stan enbart för att supa , har betalt in sig på festivalområdet. I den atmosfären skall man inte förvånas över att ungdomar dricker sig redlösa och i sin uttråkning hänger sig åt skadegörelse, misshandel m.m. Ponera istället att dessa ungdomar blandades upp med nyktra vuxna, om de kunde sitta på Läroverksparkens gräsmatta och tillsammans med medelålders hippiedamer lyssna till spontant buskspel. Hur många ungdomar skulle då vilja, eller våga, börja trasha allting omkring sig och bajsa på vigd mark?
Skulle problemen med FFF's ungdomsfylla se likadant ut om alla, även de utan inkomst eller kulturintresserade medel-/överklassföräldrar, kunde känna sig välkomna och som en del av denna "folkfest"? Fyllan skulle finnas kvar men säkerligen dämpad och den skulle förmodligen inte ta sig så destruktiva uttryck. Ingen verkar dock vilja ta tag i problemet, hos ungdomar finns inga pengar att hämta, om de inte kommer från ett fint hem förstås, men då är de med största sannolikhet redan inne på festivalorådet och tillhör därmed inte problemgruppen. Vissa ideella insatser görs dock av olika frikyrkliga grupperingar vilka i bussar och tält erbjuder fika samt lite samtal och vila. Hatten av för dem som lyckas sprida lite humanistiskt ljus i dystra festivaltider.
Artistutbudet har också väckt en del frågetecken på senare år, hårdnackade folkmusikintresserade saknar de mindre namnen och överrasknigarna. Det muttras i skägg och bakom hucklen om att det bara är den internationella folkmusikeliten som tas till festivalen. Proffsmusiker med ett ofta ganska utslätat och förutsägbart sound. Även en lekman höjer på ögonbrynen efter festivalen 2000 då Erik Gadd spelade på festivalen och DJ Mendez spelade på Grand i ett FFF-relaterat sammanghang. Ett profillöst artistutbud gagnar i högsta grad festivalens visioner om att dra in stora pengar.
Nu kan man ju se på FFF på olika sätt, och det är klart att om man myser vid tanken på en skenande marknadsekonomi vilken brutalt kör över begrepp som integritet, engagemang och självrespekt så är väl festivalen ett glädjande exempel på en positiv samhällsutveckling. Förmodligen njuter FFF's samarbetspartner Falu Kuriren vars politiske redaktörs våta drömmar om nyliberalism och den ekonomiska elitens självklara företräde uppfylls, om än för några korta dagar. Vill man ha en kulturfest som sätter det konstnärliga och mänskliga värdet framför det penningamässiga kan man inte driva det som ett företag med vinstintresse. Den måste finnas till på demokratiska villkor, folk kan inte uteslutas på grund av att de inte är tillräckligt köpstarka. En musikfestival skall drivas av kärleken och passionen till just musiken, inte kärleken till pengar och tillväxt.

AkA - Alternativkultur Ambassaden
http://akultur.org/aka


aka / organisationen / texter

aka@akultur.org