Megapol


Det här är en debattartikel som AkA skrev som ett svar på en insändare som publicerades i FK (Klicka här för att läsa insändaren som inscannad bild). Det borgerliga mediet publicerade dock ej artikeln, men vi presenterar den här nu i sin ursprungsform.


Nog kan man på sätt och vis förstå den besvikelse som en "Mix Megapol-lyssnare (än så länge)" känner. Det ser onekligen ut som att denne har blivit lurad av Mix Megapol, som i sitt telefonspektakel lovat ut tusen kronor, vilka tydligen ej utbetalts. Kritiken mot Mix Megapol bör dock inte stanna vid att de håller inne på utlovade pengar, utan det finns en underliggande problematik som berör oss alla. Mix Megapol och dess kumpan NRJ, samt resten av den kommersiella radion i Sverige är massmediernas motsvarighet till marknadens multinationella storföretag, inte omsättningsmässigt, men väl ideologiskt. Jättar som Coca Cola, Microsoft och så vidare kämpar efter att monopolisera marknaden, det vill säga bli så stora så att deras produkt skall bli den enda som finns att tillgå. Utan Pepsi på marknaden blir Coca Cola störst på läsk, utan Netscape blir Microsoft störst på netbrowsers, detta är ett stort demokratiproblem. Har vi inga val att göra kommer vårt beteende att bli stereotypt och förutbestämt, vi blir fråntagna möjligheten att utveckla vissa delar av våra identiteter, vi blir tvingade in i en mall, stöpt för att konsumera utan möjlighet till ifrågasättande, stöpt för att passa de stora företagens vinsttänkande. Denna otäcka tendens tycker vi oss nu också se på ett annat område, mycket känsligare och viktigare än det ekonomiska, nämligen det konstnärliga och kulturella. I kulturkonformismens frontlinje ser vi hur den kommersiella radion, ledd av Mix Megapol och NRJ, med en illvillig strategi, likriktning och falskt behovsskapande, roffar de åt sig allt mer av vår identitet. De har skapat en möjlighet till socialanpassning utan risk för konflikter eller ångest, "Vi spelar vad alla lyssnar på, lyssna på oss och bli accepterad av alla". Monotont nöter de in vilka låtar som gäller denna vecka, ofta skrämmande likt den förra veckans, effektivt håller de oss borta från omväxling, från möjligheten att möta något nytt som kanske skulle få oss att se saker på ett annorlunda sätt, få oss att lyssna även på annan musik, eller bekräfta att vi gör rätt i att fortsätta lyssna på den gamla. Ångesten i det sanna mötet med musiken är någonting som NRJ och Mix Megapol tar ifrån oss, trots att det är grunden i att uppleva musik och all annan form av kultur. Vi säger inte att Mix Megapol och NRJ medvetet drillar oss till sociala konformister, men det sätt de arbetar på leder onekligen till likriktning, främst av ungdomen. Att den kommersiella radion skulle ge folk vad de vill ha kan väl stämma, frågan är vad folk behöver. Vi behöver mångfald och stimulans, inte monotoni och förutbestämda värderingar, Mix Megapol och NRJ är medansvariga i den nedslitningsprocess som pågår i hela samhället och på lång sikt kommer att göra oss viljelösa och passiva.Vi kräver inte att Mix Megapol ska betala de pengar som "Mix Megapol-lyssnare (än så länge)" nämner. Vi hoppas dock att Mix Megapol ger denna lyssnare och alla deras andra lyssnare chansen att välja sin egen kultur och att välja sitt eget liv.

Vi inom Alternativkultur Ambassaden (AkA) jobbar aktivt på två plan mot denna kulturella likriktning, genom att försöka belysa och formulera problemet, och på så sätt skapa opinion och medvetenhet, samt att presentera alternativ, visa att det finns ett levande och många gånger mer givande musik- och kulturliv utanför den professionella och etablerade mittfåran. Vi kämpar för en mångfasetterad och oproffesionell kultur. Vill vi ha ett levande och spänstigt samhälle får vi sluta förlita oss till färdigförpackade musiksmakslösningar och själva börja leta efter vad vi själva tycker om och vill, samt försöka underhålla oss själva och varandra bättre. Det finns både individuella och sociala vinster att göra. För ett mänskligare liv, säg nej till kommersradion.


aka / organisationen / texter

aka@akultur.org