Fansin


AkA har tryckt ett antal fansin. Det har varit ett varierande innehåll och medverkade mellan de olika numren och en del av dom har endast ett historiskt värde.

AkA fansin nr. 1

Egentligen är detta programbladet till vårt första arrangemang med info om artister och utställare. Det enda som någorlunda gör det till ett fansin är en artikel om Arvid Tuba.

AkA fansin nr. 2 "Poesinet"

En hel massa poesi. Medverkande poeter: Gustav Sievert, Sanna Regnander, Jim Pe-Melin, Björn Häggberg.

AkA fansin nr. 3 "...i ett eget solo."

Temat är prosa och orden är många, fast även en hel del bilder för er som inte orkar läsa. Innehåller även en tecknad serie.

AkA fansin nr. 4

Formmässigt en syntes av tidigare nummer. Lite poesi, lite prosa och en hel del serier. En hel del prat om Tyskland samt ett till synes fördomsfullt skämt om etnicitet.

AkA anonym poesi

Ett häfte med anonym poesi vilket utkom vintern 1999.
"Detta häfte handlar inte om att låta folk komma till tals utan att behöva ta ansvar för vad de säger, anonymiteten är en direkt reaktion på den intolerans och det förlöjligande som allttför ofta drabbar dem som vågar uttrycka något av värde."

-ur förordet till häftet


aka / produktion

aka@akultur.org