AkA 12: Allemansrätten "Guldkåken"


Under den senare halvan av september 2013 får i Östersund en så kallad kulturhusdebatt nytt syre och brusar upp i ansträngt tonläge. Resonemangen är plågsamt polariserade och ensidiga. Med avstamp i ett anförande av Bengt Göransson titulerat "Inte fan blir man friskare av kultur", gör Allemansrätten ett försök att kritiskt belysa några av debattens vita fläckar via ljudkollage och text.

Enligt sed är Allemansrättens släpp helt gratis och distribueras även digitalt.
Laddas ner här.
Kassett samt häfte distribueras via posten till adresser inom Östersund helt utan kostnad, förfrågan ställes här.

Sida A:

  1. Akt 1: Tankarna
  2. Akt 2: Kampen

Sida B:

  1. Bengt Göransson oredigerad


aka / produktion / label

aka@akultur.org