Maskinens Väsen


"Detta är berättelsen om den lilla människan, ensam med sina tankar i fabrikens stora maskinhallar. En naken skildring av den process som utmynnar i det nödvändigt smärtsamma av ett medvetet val."

- ur AkA's pressmeddelande inför Maskinens Väsen

Industrioperan Maskinens Väsen skrevs och uppfördes under en stressig månad vintern 2000 av folk i och kring AkA´s organisation. Arbetet började i november och var med nöd och näppe klart till premiäruppförandet på Falu Stadsbibliotek den 12:e december. Idéen med en industriopera kom ursprungligen från Anders Håkansson. Kombinationen opera/industriell musik var en form han länge velat prova, och då vi inför Särimner 2000 inte riktigt visste vad vi skulle göra beslöt vi oss att försöka genomföra industrioperavisionen.
Anders Håkansson, Daniel Jonsson och Jari Huotari satte sig ned för att tillsammans utarbeta en story som skulle passa en industriopera. Det tog ett par dagar innan det fanns ett färdigt synopsis.
Operan skulle handla om en fabriksarbetare vilken jobbabde i monotoni och uttråkning med fabrikens maskiner som enda sällskap, genom en rad monologer skulle man få ta del av arbetarens växande frustration och ångest. Till slut når han en punkt då han i desperation flyr från fabriken och söker gemenskap med människorna utanför. I förtvivlan återvänder han till fabriken, världen därute har förskjutit och spottat på honom, han kunde inte leva upp till den förställda ytlighet som krävdes av honom i samspelet med andra. Desillusionerad samtalar han med sig själv och kommer snart fram till att hans plats inte är i den förljugna världen utanför, utan i fabriken tillsammans med de enda vars konsekvens han förstår, maskinerna.
I slutscenen bygger han om sig själv till en maskin, inrättar sig i deras led och faller in i deras långsamma evighetslunk.
Jari tog på sig att författa en del av monologerna, Staffan Fredelius (PP7 Gaftzeb) kontaktades och han satte sig ned för att skriva de resterande. Huvudrollen som fabriksarbetaren tillföll ganska naturligt Anders Håkansson. De statister som skulle agera maskiner sökte vi bland ett par dansgrupper i Falun. Vi hade först tänkt oss en rad dansare i gråa trikåer med påmålade kugghjul och industridetaljer och som med hjälp av sina lemmar skulle trigga varandra i intrikata mekaniska förlopp. Inga dansare nappade dock och vi fick istället tänka om och byggde stora och ångestfyllda maskindräkter av gamla kartonger. Tre maskiner blev det, personer att placera inuti maskinerna hämtades från bekantskapskretsen.
Tankar fanns också att ha en mindre kör på eller bakom scen som ytterligare skulle kunna accentuera vissa aspekter av arbetarens känslor. Vi ordnade ett möte för att diskutera kring möjligheterna att samla ihop en kör och hitta någon som kunde skriva maffiga stämmor. Snart insåg vi att tiden var för knapp för att iscensätta något sådant.
När manus och musik var färdig, fem dagar innan uppförandet, försökte vi oss på en repetition med musiker och huvudrollen. Den havererade. Två dagar senare försökte vi igen men även den misslyckades, denna gång på grund av interna konflikter. Ingen mer tid fanns för repetition, således uppfördes operan i stort sett orepeterad.

Operan har uppförts vid två tillfällen, premiären var den 12:e december 2000 då vi i samband med kulturnatten Särimner körde den på Falu Stadsbibliotek. Andra framförandet var på De Förtappades Café den 27:e januari 2001.
I nuläget finns inga planer på att spela upp den igen.

Läs rapport från Särimner 2000
Läs rapport från De Förtappades Café 010127
Se bilder från De Förtappades Café 010127
Läs manuset
Press om Maskinens Väsen

Huvudroll: Anders Håkansson
Statister: Henrik Andersson, Jennifer Wanderoy, Erik Hallstensson, Jari Huotari, Lina Nyhlén
Manus: Jari Huotari, Staffan Fredelius, Anders Håkansson
Musik: Daniel Jonsson, Andreas Andersson, Olle Norås, Anders Håkansson
Rekvisita: Daniel Jonsson, Anders Håkansson


aka / produktion

aka@akultur.org