14:e Oktober


19.00-01.00
Globen (Ölandsgatan 12, Falun)
Gratis inträde
Drogfritt

Andreas Grebeaux (Gävle)
Operatör
Dusa

En konsert är oftast en relativt enkelriktad upplevelse, publiken sitter passivt och iakttar en artist eller orkester som på en scen gör sitt bästa för att exploatera möjlig charm och karisma (i sällsynta fall finns även ärliga ambitioner). Detta är en tråkig och i längden skadlig form. I ett försök att demokratisera formen och möjliggöra inblandning och delaktighet, samt att sätta musiken, inte rock-egot, i centrum, anordnar AkA en särskilt utformad musikafton. Tanken är att flytta musikerna ner från scenen och placera dem mitt ibland åhörarna, samt att låta musiken röra sig såpass fritt att möjlighet finns för halvspontana inhopp från dem som anser sig ha något att tillföra.

Musiken kommer att ta avstamp i flytande elektronisk musik framförd av Andreas Grebeaux, Operatör och Dusa. Dessa kommer stundtals under framförandet av sin musik att lämna utrymme för vem som helst att spela med, antingen genom elektronik vilken upplåtits till allmänt användande, eller på instrument man medtagit själv. Plocka därför gärna med dig något ljudalstrande, mixer finns för det icke-akustiska och mikrofoner för allt det där andra. Märk alltså att det inte behöver vara elektroniska ljud man bidrar med, en trumma, gitarr eller dylikt går minst lika bra. Respekt måste dock visas och man bör inte bryta sig in i någons set hur som helst, konventioner diskuteras innan musikens början.

Tanken är att musik skall flöda konstant under kvällen och på grund av musikens förmodat meditativa karaktär kommer madrasser att finnas på plats, fast vill man sitta på stol får man såklart det också. AkA bjuder även på thé och kex eller annat gott. Någon form av paus kommer att sprängas in under kvällen för den som så behöver. Som vanligt hos AkA råder full hänsyn till dem med oförstörda eller ljudöverkänsliga öron, upplevs nivåerna som alltför påfrestande är det bara att säga till och det åtgärdas. Vid frågor eller funderingar, eller om du har lust att bidra med ett större sjok av musik, kontakta AkA via email:
aka@akultur.org

Arrangemanget sker i samverkan med IOGT-NTO & NBV.

Det som spelar roll är vad man känner och vad man strävar efter att uttrycka, inte det att frisyren och fjäderboan spretar matchande. Välj därför AkA.


aka / aktiviteter / 001014

aka@akultur.org