Verksamhetsberättelse 1997-1998


Verksamhetsberättelse för Alternativkultur Ambassaden verksamhetsår 1997 - 1998

Arrangemang:

Föreningen bildades 970924 efter en tids diskuterande bland intresserade. Verksamheten inleddes med en ansökan hos Falu Kommuns kulturnämnd om föreningsbidrag. Det beviljades med kr. 2000 av sökta kr. 42000. Vi fick göra det bästa av det vi hade, och det resulterade i en konsertkväll, alternativ torsdag, torsdagen den 16 Oktober (97). Banden som uppträdde var:

 • BMI, lokal hård elektronisk musik.
 • NES, lokal avantgardistisk industrimusik som spränger musikens gränser.
 • Smelvis, rock n´roll med mycket attityd.
 • Forest, avslappnad alternativpop från Falun.
 • Han Solo, mycket introvert dansant technobossa.
 • På öppen scen läste Jim Pe-Melin dikter och Sturekören uppträdde med oljefatskomp. Gamla punkhits i ny version. En utställning om en av Faluns mest framgångsrika undergroundexporter, Arvid Tuba, fanns på plats. Arrangemanget sändes i radio och filmades av elever från mediahuset. Allt spelades in på DAT och video. Ett programblad trycktes upp med originalillustrationer. Föreningen fick in en summa pengar som skulle gå direkt till nästa arrangemang. Tidningar fanns även på plats och skrev en notis.
  Efter denna succé planerades snabbt en skrotutställning av Karl Yngström på tema ångest och helvetesvisioner. Men på grund av lokalbrist sedan biblioteket varit uppbokat och diverse andra ställen varit för dyra gavs den idén upp, och aktiviteten resignerade något på grund av pengabrist. Vid ett medlemsmöte bestämdes ett datum för nästa arrangemang, den 10 april (98), en fredag. Något liknande det första arrangemanget började skissas upp, mer grandiosa idéer ratades p.g.a resursbrist. Arvid Tuba önskades, men han hade bestämt sig för att flytta den dagen, tyvärr. Istället fick vi hit:

 • Sara, vår första större akt (hon fick en spelning på Arvikafestivalen 98 mycket p.g.a vår exponering). Det var hennes premiärspelning efter hennes självbetitlade debutskiva. De andra banden som var där var:
 • BICE, enligt de själva "sveriges bästa industriband". Bejublad spelning med glimten i ögat, om man säger så...
 • PP7 Gaftzeb, sann punk med pogo pedagog-look. Intressant korsning mellan trubadur och punkmusikens mörkaste hörn.
 • I somtimes wish I was famous (SIWIWF), stöddig alternativpop.
 • 1 djävla träd, performance som på tretton minuters oljud sammanfattar svensk alkoholpolitik.
 • Slobban, techno på analogsynthar med mycket proffesionalism. Numera skivkontrakt.
 • PÅ öppen scen uppträdde Sanna Nordlander med en nytänkande version av Whitney Houstons gamla slagdänga "I will always love ypu" - på kazoo. JimDog spontanrappade och hans alter ego Jim Pe-Melin läste poesi. Han framförde tillsammans med Mats Sjögren vacker stämsång, ledmotivet till Disneyfilmen "Nightmare before Christmas". Johan Lagerström framförde en bit av manuset till en teaterpjäs. Lagom till detta arrangemang kom nummer två av AkA's kulturtidskrift "fansinet". Det innehöll poesi av diverse ungdomar från Falun. Fansin nummer ett räknades som programbladet till det första arrangemanget.

  Utöver dessa större arrangemang har det planerats och funderats en hel del under året. Det resulterade bland annat i ett fortlöpande kulturstatment under Falun Folkmusikfestival, som fick en del uppmärksamhet.

  Styrelsens förehavanden:

  Styrelsen har under året främst fungerat som en pådrivande faktor, fram till Kalle Yngsttröms flytt, då styrelsen kollapsade. Detta ledde då till att en ny styrelse tillsattes, som lyckades hålla föreningen vid god vigör. Jims oförutsedda utbildning gjorde att han även tragiskt abbdikerade. Styrelsens främsta uppgift har varit att peppa folk och att hålla koll på räkenskaperna.

  Fansinet:

  Två (2) nummer kom ut och mottogs ganska positivt av dom stora massorna. Jims layout och säregna teckningar gjorde det till en angenäm händelse att läsa tidningarna. Nummer ett fungerade främst som programblad åt arrangemang 1 + en heltäckande artikel om Arvid Tuba. #2 var vigt åt poesi och ångest (?). En redaktion fanns, om än något löst organiserad och vag.

  Ekonomi:

  Våra sammanlagda tillgånagr efter vårt första verksamhetsår uppgår till 3956.50 kr. Av dessa pengar kommer 2000 kr från kommunen och resterande summa har dragits in genom arrangemangen, fansinen och medlemsavgifter. tgifterna har varit lokalhyra till Valla, tryckning av fansinen och ekonomisk ersättning till Sara. På grund av organisationsmässiga skäl har dock ekonomin varit något svåröverskådlig då kassörsposten har innehavts av tre olika personer.

  Övrig verksamhet:

  Vi har efter förhandlingar med Valla fått ett mindre rum att disponera till föreningens verksamhet, främst tänkt som arkiv, mötesplats för styrelsen och de olika utskotten då de får igång sin verksamhet. Inför Falun Folkmusikfestival planerade vi också verksamhet, men på grund av för kort varsel kunde vi inte ordna så ambitiöst som vi viljat. Istället satt vi på en filt och sålde kassetter och fansin och promotade alternativ kultur i största allmänhet. Vi hade också varje kväll 19.00 ons-fre manifestaioner mot kommerskulturen utanför Kristine kyrka, uppskattat av många.


  aka / organisationen / historia

  aka@akultur.org