Historia


AkA har funnits som fenomen sedan hösten 1997. Det har dock inte alltid sett ut som det gör idag. Nedanstående historiebeskrivning tjänar som kuriosa och översikt för den som är intresserad av att veta vad som ledde till att AkA blev vad det är idag. Perioden som här beskrives benämns internt som "det gamla AkA". Mycket av det vi gjort och sagt tidigare är inte representativt för var AkA står idag, håll detta i tankarna då ni läser nedanstående.
Detta är på sätt och vis en uppgörelse med ett förflutet som vi inte alltid är stolta över, många misstag var dock nödvändiga för den process som lett till AkA's nuvarande form.

1997

I Juli, under Falun Folkmusik Festival börjar ett resonemang växa fram angående behovet i Falun av en scen och intresseförening för mer extrema former av musik. Livemusikutbudet, förutom krog-coverbanden, stod vid den tiden endast Valhall Ungdomens Hus för, som trots sina utmärkta lokaler förvaltade sin position ganska mediokert. De satsade endast på halvstora artister och bland dem plockades de säkra korten bland vilka ett par artister fantasifullt återkom både två och tre gånger under loppet av bara ett par år.
Vi började höra runt bland folk vilka kunde tänkas vara intresserade av att engagera sig och hjälpa till att dra igång en sådan förening. Många gillade idén men var alldeles för punkigt tröttsupna eller hårdrockigt retarderade för att orka hjälpa till. Det var inte förrän saken togs upp med Faluns synthare som det började ta fart. Snart satt affischer uppe där intresserade kallades till en informationsträff på just Valhall Ungdomens Hus, vilka även fick ta en hel del skit på affischen angående deras förutsägbara förhållande till Bob Hund och S.P.O.C.K.
970828 Hölls informationsträffen. Det var väl en lång, slapp diskussion om vad vi ville ha ut av föreningen, vad den kunde tänkas heta osv. Ett datum för ett mer organiserat och genomtänkt upptaktsmöte spikades, samt att vi skulle kolla med Kulturförvaltningen på kommunen vad som gällde vid bildande av förening och annat som kunde vara bra för oss att veta. 970909 hölls detta möte, ett utkast till stadgar hade sammanställts och en provisorisk styrelse utsågs.
970924 Var det officiella startdatumet för AkA då vi höll vårt första årsmöte och godtog våra stadgar och vårt namn. Vi sökte även verksamhetsbidrag från Kulturförvaltningen för kommande verksamhetsår, av sökta 42050 kr erhölls 2000 kr.

971016 AkA höll sitt första arrangemang på Valhall Ungdomens Hus.
Medverkande var:

 • BMI
 • NES
 • Smelvis
 • Forest
öppen scen:
 • Kalle Yngström
 • Jim Pe-Melin
 • Han Solo
 • Stures Vänkör
utställning:
 • om Arvid Tuba av Jim Pe-Melin
 • Serier av Pingo

Efter detta försökte AkA organisera sig i en rad oberoende och specialiserade utskott vilka skulle underlätta AkA's verksamhet. Bland annat skulle AkA's fansin få en fungerande redaktion. Det första fansinet hade kommit ut som kombinerat fansin/programblad till det första arrangemanget men innehöll egentligen ingenting som gjorde det till annat än ett programblad. Möjligtvis Arvid Tuba artikeln även om den var en komprimerad form av det material vilket ställdes ut om Tuban på själva arrangemanget.
I början på december lämnas en förfrågan från AkA till Valhall U.H med önskemål att kostnadsfritt få disponera ett av Valhall's rum, detta skall användas som arkiv/kontor/mötesplats för AkA. Det går för sig. Fansin nummer två, "Poesinet", skall enligt texten på omslagets insida vara "nr 2 1997", ett protokoll från den 12:e mars 1998 talar dock om att "Fansin#2 är på G!" vilket tyder på att i realiteten var det inte färdigt förrän någon gång våren -98 och räknas därför inte till 1997 års produktion fastän man så kan tro om man läser det och tänker efter.

1998

Trots organisatoriskt strul inom styrelsen under vintern och aktivitet som aldrig riktigt kom igång var AkA ändå optimistiskt. En hemsida gjordes och planering inför ett andra arrangemang var i full gång. Fansin nummer två kom ut ganska vältimat med vårt andra arrangemang.

980410 Alternativ Långfredag, AkA's andra arrangemang på Valhall
U.H. Medverkande var:

 • Sara
 • Bice
 • Slobban
 • PP7 Gaftzeb
 • Sometimes I Wish I Was Famous
 • 1 djävla träd
öppen scen:
 • Badula & Crazy BJ
 • Hans Berg
 • DJ Reyne
 • Sanna Nordlander
 • Johan Lagerström
 • Jim Pe-Melin
 • Mats Sjögren
Utställning:
 • Affischkonst
 • Serier av Tomas Olsson
 • Serier av Anders Annikas
 • Industrifoton av PB & Linn
 • Datorgenererad 3D-grafik
Video:
 • Embellishment Collection vol. 3
 • Rysk underground black metal
 • 3D animationer

Fram emot våren har delar av föreningens kärna lämnat sina ansvarsposter, flytt och tidsbrist har gjort att vi stod utan kassör och sekreterare. AkA´s möten blir kaotiska och protokollen alltmer bisarra. En massa pengar är ute och flyter i ett kuvert. Det börjar även talas om en vilja att AkA skall anordna krogspelningar, alkohol skall dra folk och pengar. Detta väcker en intern diskussion, merparten av medlemarna ställer sig dock positiva till detta.
I början av sommaren kontaktas arrangörerna till Falun Folkmusik Festival, då AkA vill ha någon form av aktivitet under festivalen, föredragsvis ett tält med diverse aktivitet och musik. Det blir ingenting av med det då vi hört av oss för sent, vi uppmanades återkomma nästa år. Som substitut till tält beslutar vi att bre ut en alternativkulturell filt på torget under festivalen där kassetter och fansin skulle säljas. Såhär gick det.
Då hösten närmar sig känner folk behov av ytterligare ett arrangemang. Det är tänkt att placeras på årsdagen av vårt första arrangemang, men då lokalerna var bokade för discoverksamhet fick vi lägga det en dag senare, lördagen 17/10.Vi fick äntligen grönt ljus från Arvid Tuba som lovar göra sin första spelning på 6 år. Största delen av de då befintliga medlemmarna engagerade sig i förberedelserna. 981013, fyra dagar före arrangemanget, uppmärksammas AkA i Falu Kuriren genom en lömsk insidermanöver.

981017 gick arrangemanget, Alternativ Lördag, av stapeln. Medverkande var:

 • Reformhaus
 • the JohnJohn Funky Jazz Quartet
 • Tommy
 • Arvid Tuba
 • Sverigelimpan
 • Moment Vres
 • inDust Real
 • Björn Häggberg
Öppen scen:
 • Anders Håkansson (senare Operatör) & Sara Gustavsson
 • Jerker Eriksson
Övrigt:
 • TV-spelsturnering
 • Bisarra videos

I vanlig ordning hade arrangemanget dokumenterats såväl på kassett som på video. Inspelningen av Tommys uppträdande tände oss så pass mycket att vi bestämde oss att göra verklighet av de gamla planerna om att börja släppa kassetter. Vi började gå igenom arkiven för att se vad mer som skulle kunna ges ut. Fansin nr 3 kom ut någon månad efter Alternativ Lördag, temat var prosa.
Tankar finns att medverka på det första Särimner, vi är dock för fantasilösa och slöa för att få ihop något i tid.
Ett trevande, informellt samarbete mellan AkA och De Förtappades Förening börjar sakta växa fram.
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 97-98 (September 1997 till och med augusti 1998).

1999

Trycket på de engagerade i AkA hade nu blivit större, från före detta medlemmar kom hela tiden frågor om när nästa arrangemang skulle bli av, hur det skulle se ut osv. De aktiva, främst styrelsen, hade sin fokus på kassettutgivning, fansin och folkbildning. Svaret blev därför att om någon ville ha ett arrangemang eller annan aktivitet i AkA´s namn fick de ordna det, medlemarna hade fria händer och det fanns även lite pengar att tillgå. Ingenting hände. Tjatet fortsatte. Frustrationen växte tillsammans med oron att AkA skulle anta en Valhall UH-struktur, dvs en massa passiva medlemmar vars enda uppgift vore att begära en massa artister och sedan springa på de arrangemang en engagerad kärna anordnade. Detta skulle med största sannolikhet ge ett ganska förutsägbart förhållande mellan de aktiva och de konsumerande, och framför allt vore det ofantligt tråkigt för dem som skulle tvingas slita med att förbereda det hela utan att personligen brinna för det.
En del ville även ta AkA till en ny nivå rent propagandistiskt, använda AkA's förtroendefulla logotyp och namn till att belysa sociala frågor kring demokrati och fördumning samt att ge AkA en uttalad non-profit och tillväxtfientlig profil. De gamla stadgarna satte en del käppar i hjulet vad gällde sådana frågor.
Samarbetet med De Förtappades Förening tar sig en konkret form den 13:e februari då AkA är med och samarrangerar Svart Lördag. En besvikelse då endast 3-4 stycken kom dit och hjälpte till av de 15 AkA medlemar som anmält sig som hjälpredor. Behovet av organisatoriskt nytänkande kändes alltmer nödvändigt.
990310 hölls ett föreningsmöte där frågan togs upp huruvida omfattande stadgeändringar eller helt enkelt ett övergivande av föreningsformen kunde vara lösningen på dödläget. Tyvärr togs beslut att gå den lätta vägen och stadgarna klipptes ned kraftigt.
Arbetet med kassetterna fortskred under våren. Fanzin nr 4 blir klart. Planerna på en multihappening den 22:a maj grusas i sista stund. Allt var klart med artister och Faluns Parkförvaltning hade gett oss tillåtelse att föra oväsen och uppehålla oss i Läroverksparken under natten. Det var tänkt som ett friluftsarrangemang med ett tält där musik och poesi skulle framföras under kvällen. Kassetterna och ett nytt fansin skulle släppas och som kvälllens höjdpunkt skulle AkA upplösas. Föreningen skulle läggas ned men verksamheten fortgå, utan stadgar och utan ansvar inför före detta medlemmar som ändå inte brydde sig.
Vi kom så långt att vi hunnit affischera inför arrangemanget innan vi insåg att tältet vi hade tillgång till inte var tillräckligt rymligt. Planerade artister var bla PP7 Gaftzeb och Tommy. Affischerna revs ned och istället hade vi i parken en stilla stund på en filt och förklarade de tre första kassetterna AkA 01-AkA 03 för officiellt släppta. Nedläggandet av föreningen sköts upp.
Ytterligare en kassett, AkA 04 - Hans Berg, kom under sommaren, lagom till Falu Folkmusik Festival, då vi återigen sålde från vår filt.
Sommaren gick till största delen på tomgång, de stadgeändringar som genomförts hade inte fått de effekter vi hoppats på. En majoritet av AkA's engagerade skulle lämna staden till hösten. Rädslan för att en dysfunktionell föreningsstruktur skulle döda organisationen ledde till beslutet att lägga ner föreningen.
På eftermiddagen onsdagen den 11:e augusti 1999 beslöts att AkA som förening skulle upplösas, föreningens tillgångar i form av pengar, möbler, kassetter o.dyl. skänktes till de som skulle fortsätta arbeta under namnet AkA. Beslutet togs vid två snabba medlemsmöten i centrala Falun.
Föreningen AkA fanns inte längre utan var uppgraderad till en organisation utan låsta formella strukturer och utan en neurotisk rädsla för att provocera eller väcka olustkänslor.

Denna fas, det "nya" AkA om man så vill, befinner vi oss i nu. Vill man pussla sig en bild av vad vi sysslat / sysslar med rekommenderas att lite uppmärksamt titta igenom resten av hemsidan.


aka / organisationen

aka@akultur.org