Alternativ Torsdag på Valhall 971016


Arrangemangsberättelse AkA's Alternativ Torsdag på Valhall UH 971016

IDÉ och MÅLSÄTTING:
Idén om en stödkonsert är nästan lika gammal som idén om föreningen. Den skulle vara ett elddop igenom vilket vi visade att vi fanns och kunde reda oss och samtidigt visa vad vi ville erbjuda Falun. Vi vill dessutom inte kosta mer än vad vem som helst skulle kunna ha råd att lägga på något okänt (= alternativt).
Den skulle också ge oss ett ekonomiskt stöd. Vi vågade dock inte spekulera något om storleken på det stödet. En känsla av att åtminstone ha tjänat föreningens första kronor på egen hand är dock något som förhoppningsvis ger mer självkänsla.

PLANERING:
Det pratades mycket innan vi vågade göra något. Dels var vi tvungna (var vi?) att starta AkA innan arret blev av. Detta skulle ge oss större kredibilitet trodde vi och förbättra möjligheterna till samarbete med kommun och lokalinnehavare samt berättiga oss till föreningsstöd. I föreningsprocessen hann vi dessutom pejla stämningen ganska bra. Sedan spekulerades det mycket om HUR vi skulle vara oberoende av Valhall. Vi ville dock av bekvämlighetsskäl hålla vårat stödarr där, då det mesta av PA redan fanns på plats vilket minimerade våra utgifter, särskilt så som vi inte hade någon budget alls vid det här laget! Den 16 beslutades lämpligt efter koll med Valhalls bokningsschema.

Vallas styrelse höll vad jag hört en lite oengagerad och (det här får jag säkert äta upp!) gnidig princip debatt om andra föreningar i samarbete med Valla. Tidigare erfarenheter har inte varit tillfredställande har jag hört. De satte en rekommenderad hyra på 40 procent av entrén och tillsatte en utredning med beslutsrätt. Utredningsgruppen kom fram till att det var lite dyrt för en nystartad förening och var snälla. De satte ett tak på 1500 kronor i samråd med oss. En summa vi hade nått upp till med 150 besökare kommer jag fram till så här i efterhand. Under förhandlingarna var vi alla halvsovande och märkte inte hur obetydlig skillnad det var. Fördelen med avtalet var dock att vi inte skulle gå i förlust så länge inget gick sönder. Vi ålades också att skriva kontrakt med alla artister om drogfrihet och att följa Vallas stadgar.

Ett Arrangemangsmöte (Närvarolista) som kallats till muntligen på årsmötet, hölls hemma hos Jim följande vecka. Där beslutades att vi skulle hålla ett stödarr på Valla den 16:e oktober. Av de muntligen diskuterade alternativen föreslogs att BMI, NES, Smelvis och Forest skulle bokas till spelningen. En öppen scen skulle hållas. Pingo skulle få ställa ut serier (när han ändå var där och spelade med BMI) och JimPe skulle göra en utställning om Arvid Tuba.
Tre ansvarsposter antogs; general, scenchef och golvchef. Generalen skulle bossa och se till att allt som var planerat genomfördes samt improvisera för att fixa till problem och vara ansvarig för ordningen. Scenchefen skulle se till att banden bokades korrekt, genomföra soundcheck med Ljudteknikern och överhuvudtaget fixa fram vad som behövdes på scenen, eller ta bort vad som var överflödigt. Golvchefen skulle stå för förberedelser i lokalerna, ljussättning, utställningar, entré och liknande. Dusa blev vald till general, Kalle blev scenchef och JimPe blev golvchef. Flera av de andra närvarande anmälde sig preliminärt som arbetare.
Inträdet fastslogs till 20 kronor och JimPe skulle ordna programblad. Tidsplan fastslogs enligt programbladet. Lugnt tempo och stora tidsmarginaler valdes medvetet.
Under affischritandet kom JimPe självmant på att 20 kronor var för lite och skrev helt odemokratiskt 30 kronor på affischerna men lät istället programbladet ingå i entréavgiften för dem som ville.

Den första oktober upprättades kontrakt mellan AkA och Valhall för den 16/10. Sanna Nordlander utsågs brutalt av JimPe till AkAs kontaktperson på Valhall. JimPe skrev ett kontrakt för banden, klippte ihop programblad och affischer och medlemskort samt fixade entréstämplar. Dusa kopierade affischer kostnadsfritt. Pingo bidrog med illustrationer. 100 ex av programbladet/fansin#1 kopierades på kommunens repro (där Pingo trycker sina serier och Valla sina trycksaker) för 250 kronor, en spottstyver! 7 ex av fansin#1 skickades till bibliotek och riksarkiv utan extrakostnader (Repron glömde att debitera det). Hans Lindoff och Andreas Andersson engagerades som ljud och ljustekniker. Lisa Andersson gjorde en discokula av trasiga cd-skivor och JimPe gjorde en AkA skylt. Dusa fick med 26"TV och video. Dusa ordnade dessutom med mediabiten: Ari Willey och Olavur Gunnlaugson dokumenterade på video, Technomicke från RadioW bandade arret på DAT. Tobias och Fredrik reportagefilmade och intervjuade. Tre fotografer, Fredrik, BJ och Erik Palm (som också skrev i DD). Berne och Micke ordnade med 3 st 124 minuters DAT band.
JimPe ordnade med tekniska data från alla banden och sammanställde dessa åt Kalle och Hans Lindoff. Dusa höll telefonkontakt med flera inblandade. Christer Arvidsson (tubapappa) och Christer Ljungqvist (Tubans medmusikant i MUSIKDUON) bjöds som hedersgäster. Sammanlagt (med arr-slavarna) delades 32 "crewpass"-biljetter ut!
Den 9 oktober affischerades på Stan, Valla, Lugnet, OneOff, CD Companiet, CD Specialisten samt i Hofors och Rättvik. Den 13 oktober affischerades på stan igen samt i Mora. Några programblad spreds ut på Valla. Den 14 oktober först affischerades på Haraldsboskolan, samt Komvux.

GENOMFÖRANDE:
Dusa skjutsade med Jesper Karlsson som chaufför prylar till Valla. Jim ordnade med nycklar, dekor och utställning samt riggade lampor med hjälp av Petter Godske och några till som ställde upp spontant. De första arbetarna dök upp och JimPe fann sig så engagerad i sitt arbete att han tyvärr inte hann ge alla vettiga uppgifter. Kalle som inte riktigt visste vad som skulle göras på scenen fick ta över entréverksamheten där också Petter, Madelene, Sam och Ann-Sofi stod mycket under kvällen. Branddörrarna kollade under kvällen av Jon, Sam, och Patrik bland andra. JimPe och Dusa delade på scenansvaret istället. Dusa fick ta en sväng för att fixa film och kassetter. NES och BMI riggade sina prylar samtidigt och lite trubbel med kablar gjorde att BMIs CBM64or inte funkade med mindre än att Dusa slaktade en egen telekabel. Magnus Eriksson som bara tittade förbi offrade sig också och hämtade sin 1571 diskdrive i herrhagen då Pingos strejkade. Hurra hurra! Banden fick chans att soundchecka några minuter precis innan 16:00. Ridån drogs för, stämningsbelysningen slogs på och Pingo ställde sig vid sitt utställningsbord. På grund av det stora antalet närvarande arbetare var det svårt att veta när folk började dyka upp. 16:30 startades live videon med Arvid Tuba "i Bolognern" vilken drog viss uppmärksamhet till sig. Christer Arvidsson med hustru dök upp och tycktes mycket glada åt uppmärksamheten deras son fick. JimPe sålde Tubabootlegs vid Pingos bord, där också Pingos serier fanns att köpa.
På grund av viss oorganisation började föreningens motto ta form ungefär nu: Allt som går fel är alternativt!

16:08 klev BMI på scenen och genomförde sin mjäkigaste spelning på flera år. Hemdatorerna som musiken gjorts på lät dock bra och drog bort uppmärksamheten från det pinsamma framträdandet. Värre var det med livesamplingen på hemdator. Den rundade otroligt och bara Dusa beskrev resultatet i positiva ordalag. Efter BMI kom en 20 minuters paus där det var tänk att hållas TUBA-disko, men tydligen var diskoanläggningen urkopplad till förmån för mixerbordet och de långa pauserna blev därför helt tysta. Folk verkade dock reda sig gott och Valla sålde fika som fan! NES genomförde strax efter 17:00 ett utmärkt framträdande. Feedback effekter inspelade på video gick hela tiden. Några vägerbeteslampor blinkade och snurrade hela tiden. Röken låg tät och musikerna gömde sig bakom sin utrustning. Mycket stämningsfullt, även om musikstilen inte gick hem hos alla.

Nästa paus blev ganska lång och vi vågade inte tjuvstarta pga. de utsatta tiderna (vem har hört talas om en konsert som är "förtidigad"?). Kalle Balle introducerade öppen scen och läste en dikt av Henrik Schyffert varpå han introducerade Hans (Solo) Berg att spela bossatechno för att sedan ångra sig och istället kalla upp Tjåken som poetiskt efterlyste sin på vampyrlivet borttappade skinnrock. Därefter sjöng Stures Vänkör en svårtolkad punkklassiker kompad på oljefat. J Pelvis Melvin fortsatte med pretantiös poesi varpå äntligen Hans Solo klev på scenen. Hans spelade fem minuter över tiden vilket på ett ganska trevlig sätt eliminerade ännu en lång paus. Tyvärr fick han avbryta innan sitt paradnummer med Zelda. I efterhand ångrar jag det. En försening hade vi kunnat kosta på oss för mer av hans "tysk-charterturist"-muzak.

Smelvis äntrade scenen lite över tiden 20:00, otillfredställda med ljudet. Jimpe lovade att de skulle få soundchecka efteråt och påannonserade dem helt plötsligt och hänsynslöst. Spelningen var bra även om ljudet var kasst. Men faan! Det är alternativt!

Smelvis spelade bara 25 minuter men bra så ändå. Tyvärr kunde inte Forest börja förrän Jonas kommit cirka 20:50 och då skulle de också soundchecka först. Denna gick bra, men Eriks gitarr stämde ur lite grand, men det är ju som bekant alternativt! Forest gjorde över hela laget en lugn och skön spelning som avslutade kvällen mycket trevligt.

När allt var över tändes lyset och som först åtgärd befallde JimPe att Discoanläggningen skulle kopplas på och städningen började till KMFDM SUCKS! Joy Electric och annan gullig pop regerade sedan under fejandet. Städningen sköttes utmärkt. Allt var helt, men två telekablar (Jims och Dusas) saknades. Detta var dock enda förlusten.
Andreas Andersson stannade sedan kvar och ställde i ordning för fredagens disco varför vi slapp låsa och krångla med nycklar.

SAMMANFATTNING:
Några prylar; TV apparaterna, AkA skylten plus något mer fick stå i en loge tills dagen därpå. Detta var det enda vi fick klagomål på. enligt Leo hade vi skött allting perfekt. Valla var dessutom mer än nöjda då de tjänat cirka 500 kronor mer i kafeterian än en vanlig kväll. Då hade de ännu inte fått betalt för lokalhyran.
Den kritik vi ansvariga fann på oss själva kan sammanfattas i följande:
A. Det var för mycket folk bakom kassan i entrén. En blomkruka där ska ha pajat.
B. Vi höll dålig ordning på vem som gjorde/skulle göra vad. Vi kunde förmodligen ha klarat oss med mycket färre arbetare (och därmed fått fler betalande?)
C. Det skulle varit alternativ-disko mellan uppträdandena. Detta hade troligen höjt stämningen ganska mycket.
D. Vi affischerade för sent och för dåligt.

Resultaten då?
Vi fick inträde motsvarande 55 besökare. Några få erkänt miserabla människor slank in för mindre penningar (vilket jag anser är helt i linje med AkAs filosofi - Inträde efter plånboken!) Vi fick 17 betalande medlemmar vilka, ber jag er observera, sedan novembers början är våra enda medlemmar. Det preliminära medlemskapets tid är över! Detta blir 55*30=1650 kronor i inträde och 17*20=340 kronor i medlemskap. Av 1650 kronor skulle vi betala 40% i hyra vilket blev 580 kronor. Då hyrestaket var på 1500 kronor var det en bit kvar till hyreslindring. 250 kronor gick till JimPe till utlägg för tryckkostnader. 1650-580-250+340=1160 kronor gick vi i vinst allt som allt!

Som kompletterande siffror vill jag bara nämna att JimPes Tuba kassetter (ej AkA tillgång) sålde för 140 kronor och Pingo sålde 2 tidningar för totalt 20 kronor. Valla tjänade cirkus 500 kronor extra i caféet. Besökarnas totala resursslöseri på Alternativ Torsdan var alltså runt 2650 kronor. Med besökare och arbetande inklusive artisterna var det 87 pers (plus) på plats.

Arret organiserades och genomfördes på två veckor och endast tre veckor efter taget beslut, vilket får anses som bra. Torsdag är en lagom bra dag att hålla arr på. Vi kunde ha fått ut fler affischer på fler skolor och i fler städer men den korta tiden gjorde det svårt att vara tidigare ute. Borlänge är ett måste för framtida affischering! Det är lättare än jag trodde att ordna det praktiska men det är svårt att veta och vara förberedd på allt det tekniska. Det behövs inte så mycket arbetare egentligen och med god förberedelse så slipper man enkelt massor med problem. Det är något att tänka på för nästa scen/golvchef!

Ett offentligt TACK! till:
Pingo, Lindoff, Valla (grattis till förtjänsten!), Andy A, Micke, Ari, Ollie, Smelvis & Forest, Fredrik, Radio W, artisterna på öppen scen (stort tack!), Jesper Karlsson som skjutsade prylar åt tre band samt alla ni som känner att ni gjort något för att det här ska bli av, hur obetydligt det än må vara!

Slutligen vill jag (JimPe) säga att jag tog på mig alldeles för mycket ansvar i praktiken. Kanske tog jag chansen ifrån er att göra nytta, men jag hoppas att ni vågar ta mer initiativ också. Bestäm er för något ni kan göra och ta på er ansvaret för det till nästa arr. Det är mycket lättare att lämna ansvar till någon som ber om det än att beordra ut ansvar. Säg också till i god tid om ni är tveksamma till en uppgift. I framtiden vill jag ägna mig i huvudsak åt affischering och fansinet parallellt med sekreterar uppdraget. Golvchefer och Scenchefer behövs snart igen.

Welches Tier bist du hier? /jimPe


aka / organisationen / historia

aka@akultur.org