Protokoll 970909


Upptaktsmöte för A.k.A - Alternativkultur Ambassaden
17:00 Valhall Ungdomens Hus samlingslokal

På våran första informationsträff den 28:e augusti på Valhall Ungdoms Café beslutade vi om detta upptaktsmöte. Fjorton personer inklusive mig och Daniel Jonsson kom till mötet i ett av Valhalls samlingsrum.
Inledningsvis berättade Daniel och Björn om hur de kommit fram till idén att starta denna förening och jag fortsatte med att berätta hur vi utvecklat den under cafémötet på Valhall den 28:e augusti.
När föreningens idé presenterats förklarade jag hur föreningen skulle komma att fungera och stadgarna presenterades och ändringar föreslogs. Dessa blir underlag för det kommande årsmötet.
Efter detta nominerades och valdes Daniel Jonsson till ordförande och jag till sekreterare i en interimstyrelse, tills årsmötet. Interimstyrelsens första ansvar är att förbereda, fastställa och kalla till årsmötet och utforma dess dagordning. Omedelbart efter årsmötet skall också ett för hösten planerande föreningsmöte hållas.
Årsmötet skall stå om drygt två veckor. Undantag för regeln om när senast förslag om punkter på dagordningen får lämnas har tillfälligt införts, tills cirka en vecka före årsmötet. Andra punkter kan fritt tas upp på följande föreningsmöte.
Sist förklarade jag hur vi redan nu skulle börja på ett första arrangemang i föreningens namn och till detta boka artister och ordna lokal. Detta arrangemang skall lägga en liten grund till föreningens kassa samt bidra till medlemsvärvningen

Jim Persson-Melin, sekreterare


aka / organisationen / historia

aka@akultur.org