Erik Aschan Zürcher
(Eric Asch an Surcher)

PRESENTATION
BIOGRAFI
DISKOGRAFI
BILDER
TEXTER
MP 3
KÖP SKIVOR
KONTAKT

Info om "in English", 2004 års utgåva

Detta är varken originalutgåvan eller en egentlig återutgivning utan snarare något form av mellanting.
I början på nittiotalet tog det abrupt slut på Eriks skivdistribution, trött och trängd av det hårda arbetet att sprida sin musik beslutade han att lägga det bakom sig permanent. De hundratals skivor och tusentals konvolut han förvarade på övervåningen i torpet spreds ut på gräsmattan runt huset och skulle på så vis renas av naturens krafter. Regn, vind, får och getter gick hårt åt på skivorna och det mesta förstördes. Några år senare flyttade han ut i sin hydda där han bodde i mer än fyra år. Under tiden förvarade han spillrorna av sitt skivbolag i skjul och bodar.
Erik har nu gått igenom resterna från sin skivbolagsverksamhet och lyckats sortera ut ett gäng vinyler från "in English"-pressningen (tryckt i en upplaga av 300 exemplar) som inte helt förstörts. Dessa har han paketerat i nya omslag.
Omslaget är ett vitt LP-konvolut med en pålimmad färgkopierad bild vilken går i samma stil som originalomslaget, som inlaga medföljer låt- och tacklista kopierade i svart/vitt från originalutgåvan.

Skivorna är tvättade och visuellt genomgångna av Erik men har oftast en eller fler defekter per skivsida, det kan röra sig om jack och repor i vinylen och även rester av sågspån och spindelväv samt något som ser ut som spår efter väta.
Detta medför att skivorna är begränsade i sin spelbarhet, i vissa fall är de stundtals till och med nästintill ospelbara om man är rädd om sin pickup.
Följdaktningen riktar sig inte denna utgåva till den som söker sitt första exemplar av "in english" utan till de samlare som kanske redan har skivan eller av annan anledning känner det angeläget att skaffa den.
Dessa skivor skall ses som en kulturell artefakt illustrerandes Erik turbulenta brott med sin skivproduktion snarare än som en traditionell LP ämnad för musikuppspelning.